Title: Vývoj právní úpravy manželství 1811 - 1964
Other Titles: Historical development of matrimonial law 1811 - 1964
Authors: Škopková, Lenka
Advisor: Soukup, Ladislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3233
Keywords: rodina;manželství;manželské právo;rodinné právo;Všeobecný občanský zákoník rakouský;kanonické právo;římské právo;zákon o právu rodinném;zákon o rodině;manželská novela
Keywords in different language: family;marriage;matrimonial law;family law;Austrian universal civil code;canon law;roman law;act on family law;family act;matrimonial amendment
Abstract: Práce pojednává o vývoji manželského práva mezi lety 1811 ? 1964. Manželství a celkově rodinné právo bylo upravováno na našem území ve vymezeném období ABGB až do roku 1950. Na vývoj mělo vliv i kanonické a římské právo. Zákon o právu rodinném z roku 1950 byl nahrazen v roce 1963 Zákonem o rodině, který přejal mnohá jeho ustanovení.
Abstract in different language: This work offers a discourse on the matrimonial law development in the period 1811-1964. The marriage and the family law, as a whole, were regulated by ABGB within our territory and in the above stated period until 1950. The development was influenced by the canon as well as Roman law. The Act on the Family Law dating back to 1950 was replaced by the Family Act in 1963, which adopted many provisions of the first mentioned one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyvoj_pravni_upravy_manzelstvi_1811-1964.pdfPlný text práce700,23 kBAdobe PDFView/Open
DP - Skopkova.pdfPosudek vedoucího práce42,44 kBAdobe PDFView/Open
OP - Skopkova.pdfPosudek oponenta práce44,69 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Skopkova L..pdfPrůběh obhajoby práce54,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.