Title: Vliv relativního věku ve školním vzdělávání
Other Titles: Effect of relative age on school education
Authors: Benešová, Denisa
Advisor: Kobeda Zdeněk, RNDr.
Referee: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32341
Keywords: vliv relativního věku;kolmogorovův smirnův test pro dva výběry;znaménkový test;testování hypotéz
Keywords in different language: relative age effect;two sample kolmogorov smirnov test;sign test;hypothesis testing
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá, zda se projeví vliv relativního věku u 11-letých dětí, které skládají přijímací zkoušku na gymnázium. Data byla testována na výsledcích přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. K testování byl použit Kolmogorovův Smirnův test pro dva výběry.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines the influence of relative age effect among 11-year-old children doing their secondary school entrance exam. The data was tested on the results of mathematics and Czech language exams. The two sample Kolmogorov Smirnov test was used for testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BenesovaDenisa.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
PO_Benesova.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
PV_Benesova.pdfPosudek vedoucího práce875,95 kBAdobe PDFView/Open
OB_Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce319,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.