Title: Předpoklady vydržení v českém právu
Other Titles: Presumption Of Usucaption In the Czech Law
Authors: Zuckermannová, Kateřina
Advisor: Dostalík, Petr
Referee: Černý, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3242
Keywords: vydržení;dobrá víra;držba;římské právo;usucapio;bona fides;possessio;ABGB;střední občanský zákoník;občanský zákoník;vydržecí doba;předpoklady vydržení
Keywords in different language: usucaption;good faith;possession;roman law;general civil code;usucapio;bona fides;possessio;civil code;usucaption time;presumption of usucaption
Abstract: Práce pojednává o institutu vydržení a jeho předpokladech v římském a českém právu. Sleduje vývoj vydržení v českém právu od Obecného občanského zákoníku až po současnost. Ve druhé části se podrobněji věnuje dobré víře jako předpokladu vydržení, jejímu vývoji v římském právu, právnímu významu a její ochraně.
Abstract in different language: The work deals with the Institute of Usucaption and its assumptions in the Czech and Roman law. It monitors developments in the endurance Czech law by the General Civil Code to the present. In the second part is further discussed in good faith as provided withstanding, its development in the Roman law, the legal significance and its protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Predpoklady_vydrzeni_v_ceskem_pravu_final.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
DP - Zuckermannova K..pdfPosudek vedoucího práce121,21 kBAdobe PDFView/Open
OP - Zuckermannova K..pdfPosudek oponenta práce36,17 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Zuckermannova K..pdfPrůběh obhajoby práce57,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.