Title: Okruhy s malým počtem prvků
Other Titles: Circuits with a small number of elements
Authors: Neužilová, Michaela
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32436
Keywords: grupa;okruh;řád grupy;řád okruhu;aditivní grupa;izomorfismus
Keywords in different language: group;circuit;order of group;order of the circuit;additive group;isomorphism
Abstract: Diplomová práce zpracovává téma týkající se konečných algebraických struktur (konkrétně okruhů malých řádů, ale je zde obsaženo i téma týkající se grup).Tato práce navazuje na znalosti, které studenti získají z hodin algebry a shrnuje základní vlastnosti konečných grup malých řádů a konečných okruhů malých řádů. Zároveň se v teorii grup seznámíme se Sylowovými větami, které jsou velmi důležité.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the topic of finite algebraic structures (namely, small-order circuits, but also contains a topic related to the group).This work builds on the knowledge that students obtain from algebra classes and summarizes the basic properties of finite groups of small orders and finite circles of small orders. At the same time, in group theory, we will familiarize with Sylow's sentences, which are very important.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Michaela Neuzilova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Neuzilova.pdfPosudek oponenta práce37,78 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Neuzilova-1.pdfPosudek vedoucího práce140,95 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Neuzilova655.pdfPrůběh obhajoby práce324,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.