Title: Druhý dodatek Ústavy Spojených Států Amerických a vývoj práva na držení zbraně v USA od roku 1791 do současnosti.
Other Titles: Second Amendment to the United States Constitution and development of the right to bear arms since 1791.
Authors: Homolka, Pavel
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Podola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32450
Keywords: druhý dodatek ústavy spojených států amerických;listina práv;ústava spojených států amerických;protest;zbraň
Keywords in different language: right to keep and bear arms in the united states;united states bill of rights;second amendment to the united states constitution
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem práva na držení zbraně ve Spojených státech amerických. Toto právo bylo zakotveno ve druhém dodatku Ústavy USA patnáctého prosince 1791 a bylo následně několikrát upravováno. Hlavní úprava tohoto práva spočívala v postupném omezování práva na držení různých typů zbraní, jako jsou zbraně chemické, jaderné, zbraně hromadného ničení a některé válečné zbraně. Tato omezení se začala projevovat zejména ve dvacátém století, a to díky značnému pokroku ve vývoji zbraní a zbraňových systémů. Práce popisuje historické události, ale také širší souvislosti s tímto právem spojené. Těmito souvislostmi jsou v první řadě důvody pro přijetí tohoto práva a důvody jednotlivých omezení ve vztahu k aktuálním událostem dané doby.
Abstract in different language: Thesis describe the development of the right to hold and bear arms in the United States of America. This development started in medieval England. Right was brought to America during the colonisation. The main development of the right started with ratification of Second Amendment to the United States Constitution and continues till today. Second part of the thesis describe actual position of the Second Amendment to the United States Constitution in the society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce611,05 kBAdobe PDFView/Open
DP - Homolka Pavel, pdf.pdfPosudek vedoucího práce51,88 kBAdobe PDFView/Open
OP - Homolka Pavel.pdfPosudek oponenta práce92,03 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Homolka Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce38,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.