Title: Reivindikační žaloba v minulosti a přítomnosti
Other Titles: The Vindicatory Action in Past and Present
Authors: Nitka, Petr
Advisor: Dostalík, Petr
Referee: Černý, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3254
Keywords: žaloba na vydání věci;reivindikace;vlastnické právo;vlastnické žaloby;římské právo;české civilní právo
Keywords in different language: vindication action;right of property;petitory actions;roman law;czech civil law
Abstract: Předmětem této diplomové práce je rozbor a komparace specifické formy ochrany vlastnického práva v římském a současném právu, a to žaloby na vydání věci.
Abstract in different language: The aim of the thesis was research upon rei vindication action from the point of view of its origin within the Roman law and also as a means of civil law protection of proprietorship in a modern law system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Nitka.pdfPlný text práce633,21 kBAdobe PDFView/Open
DP - Nitka P..pdfPosudek vedoucího práce76,19 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nitka P..pdfPosudek oponenta práce25,95 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nitka P..pdfPrůběh obhajoby práce56,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.