Title: Matematické modely oceňování finančních derivátů - základy teorie a vybrané aplikace
Other Titles: Mathematical models of financial derivatives pricing - basic theory and selected applications
Authors: Vostárková, Šárka
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3271
Keywords: finanční deriváty;oceňování opcí;Black-Scholesův model;binomický model oceňování;Wolfram mathematica
Keywords in different language: financial derivatives;option pricing;Black-Scholes model;binomial option pricing model;Wolfram mathematica
Abstract: Cílem této práce je prezentovat modely oceňování finančních derivátů, především evropských a amerických opcí. Nejprve jsou představeny nejpoužívanější deriváty, forwardy, futures, swapy a opce. Prezentovány jsou některé již známé finanční teorie a modely. Tyto teorie mají nutně matematický charakter. Odvozeny jsou binomický model oceňování opcí a Black-Scholesův model pro evropské opce na akcie nevyplácející dividendy. V softwaru Wolfram Mathematica, Research, Inc. jsou vytvořeny postupy oceňování různých evropských a amerických opcí a je ukázáno, jak může být SW Mathematica využit jako nástroj k modelování finančních derivátů. V poslední části jsou prezentovány některé výsledky oceňování evropských a amerických call a put opcí na akcie s využitím SW Mathematica.
Abstract in different language: The aim of this thesis is a presentation of pricing models for financial derivatives,primarily for European and American options. In the first section are introduced the most common derivative securities, forwards, futures, swaps and options. Some of the financial theory and models that have been developed to analyse derivatives are presented. This theory is necessarily mathematical in character. This thesis show how the Binomial Option Pricing Model and the Black-Scholes Model for valuing European options on a non-dividend-paying stock is derived. The routines for pricing various European and American options in Mathematica, Wolfram, Research, Inc. are developed and it is shown how can be SW Mathematica used as a derivatives modelling tool. In the final part are presented some results of the pricing of European and American call and put options on stocks using SW Mathematica.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vostarkova_S_K09N0206P.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
Vostarkova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Vostarkova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce667,15 kBAdobe PDFView/Open
Vostarkova.pdfPrůběh obhajoby práce208,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.