Title: Analýza rizik podnikatelského projektu
Other Titles: Risk analysis of the entrepreneurial project
Authors: Syrovátko, Vojtěch
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32777
Keywords: projekt;analýza prostředí firmy;analýza rizik;identifikace rizik;plán projektu;hodnocení rizik
Keywords in different language: project;company environment analysis;risk analysis;risk identification;project plan;risk evaluation
Abstract: Práce se zabývá řízením rizik, jejich identifikací a hodnocením v rámci realizace projektu. V teoretické části jsou vyložené základní pojmy jako projekt, riziko, dělení rizik, projektový plán, logický rámec a další. Na to vždy navazuje praktická část, kde se poznatky z teoretické části aplikují na reálný projekt. Součástí této části je hlavně analýza rizik, vypracováním strategických plánů pro společnost a analýza citlivosti.
Abstract in different language: This work deals with the risk management, risk identification a its evaluation in the terms of the project realization. In the theoretical part the basic terms such as project, risk, risk classification, project plan, logical framework etc. are explained. This part is followed by the practical part of the thesis, where the knowledge gained in the previous part are applied on the real project. Risk analysis is part of this work as well, and so are the elaboration of the strategic plan for the company and sensitivity analysis.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Vojtech_Syrovatko.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP-Syrovatko-VP.pdfPosudek vedoucího práce579,77 kBAdobe PDFView/Open
DP-Syrovatko-OP.pdfPosudek oponenta práce491,29 kBAdobe PDFView/Open
Syrovatko - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce168,67 kBAdobe PDFView/Open
Syrovatko - nezverejneni prace.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP594,9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.