Title: Nová sociální media v personálním managementu
Other Titles: New social media in personal management
Authors: Bezvodová, Marcela
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32779
Keywords: sociální média;sociální sítě;personální management;získávání zaměstnanců
Keywords in different language: social media;social network;personnel management;recruitment
Abstract: Předložená diplomová práce přibližuje využití sociálních médií v personálním managementu. První část práce popisuje personální management a jeho současné trendy, představuje vybrané sociální sítě a následné propojení personálních činností se sociálními médii. Druhá část práce je zaměřená na porovnání využití sociálních médií ve vybrané skupině podniků. Nejdříve je představena společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. a poté je porovnáno využití sociálních sítí v personálním managementu společnosti s ostatními podniky. To je provedeno pomocí bodového hodnocení ve vybraných podnicích zaměřené na čtyři vybrané sociální sítě. Poté je vyhodnoceno dotazníkové šetření týkající se využití sociálních médií v personálním managementu. V závěru práce jsou provedeny návrhy pro zlepšení využití sociálních sítí v podniku.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the use of social media in personnel management. The first part of the thesis describes personnel management and its current trends, introduces selected social media and then describes how personnel activities can be connected with social media. The second part has introduced the company Daikin Industries Czech Republic s.r.o. and then compared selected companies in the way how they use social media for personnel management purposes. The comparison is accomplished by the point evaluation for each selected company with a focus on four social networks. Afterwards a questionnaire survey engaged in using social media in personnel management was evaluated. In conclusion, the thesis suggests how the company can use social networks for greater benefit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezvodova_ - Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
DP-Bezvodova-OP.pdfPosudek oponenta práce678,89 kBAdobe PDFView/Open
DP-Bezvodova-VP.pdfPosudek vedoucího práce585,5 kBAdobe PDFView/Open
Bezvodova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce191,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.