Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analysis and subsequent optimization of selected business processes
Authors: Ženíšek, David
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32789
Keywords: analýza funkčních poruch;fema;optimalizace;podnikové procesy;údržba zaměřená na bezporuchovost;rcm.
Keywords in different language: business processes function failure analysis;fmea;optimization;reliability-centered maintenance;rcm.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací vybraných podnikových procesů ve společnosti Škoda Transportation, a.s. V úvodní kapitole je představen a charakterizován vybraný podnik. Ve druhé kapitole je analyzován současný proces tvorby údržbové dokumentace, jenž má být optimalizován. Třetí kapitola představuje metodiku Reliability-centered Maintenance (RCM), pomocí které má být proces optimalizován. Čtvrtá kapitola pojednává o konkrétním způsobu nasazení RCM v podniku a o rizicích a nákladech s tím spojených. Závěrečná, pátá kapitola ekonomicky zhodnocuje optimalizaci pomocí RCM a podává závěrečné doporučení.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on analysis and subsequent optimization of selected business processes in Skoda Transportation. In the first chapter it describes and characterises the company. The second chapter analyses the current process of maintenance documentation creation. The third chapter introduces the Reliability-centered Maintenance (RCM) methodology, through which the process will be optimised. The fourth chapter shows the specific way of RCM implementation in the company and the risks and costs connected to it. The final chapter evaluates the implementation and gives the final recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zenisek.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
DP-Zenisek-OP.pdfPosudek oponenta práce645,87 kBAdobe PDFView/Open
DP-Zenisek-VP.pdfPosudek vedoucího práce543,27 kBAdobe PDFView/Open
Zenisek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce186,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.