Title: Ozon, jeho vlastnosti a technické aplikace
Other Titles: Ozone, its properties and technical applications
Authors: Vála, Lukáš
Advisor: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Referee: Kraitr Milan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32893
Keywords: ozon;dezinfekce vody;generátor ozonu;ozonolýza
Keywords in different language: ozone;water disinfection;ozone generator;ozonolysis
Abstract: Diplomová práce se v teoretické části věnuje problematice ozonu a jeho technickým aplikacím (výrobě významných organických sloučenin, desinfekčním vlastnostem a dalším) s důrazem na využití ve vodárenství. Praktická část je věnována přípravě a čištění norketonu, připraveného z betulindiacetátu. V didaktické části jsou popisovány možnosti využití tématu ve výuce, spolu s návrhy laboratorních prací.
Abstract in different language: The thesis deals with the problems of ozone and its technical applications (production of important organic compounds, disinfecting properties and others) with an emphasis on use in the water industry. The practical part is devoted to the preparation and cleaning of northetone prepared from betulindiacetate. The didactic part describes the possibilities of using the subject in the classroom, together with suggestions of laboratory work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lukas Vala.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Vala_Lukas_VDP.pdfPosudek vedoucího práce370,01 kBAdobe PDFView/Open
Vala_Lukas_ODP.pdfPosudek oponenta práce459,72 kBAdobe PDFView/Open
Vala_Lukas_DP.pdfPrůběh obhajoby práce349,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.