Title: Rozdílné vzorce socializace mezi dívkami z Banátu a České republiky
Other Titles: Different socialization patterns of girls from Banat and the Czech Republic
Authors: Šimková, Eva
Advisor: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32955
Keywords: banát;socializace;reemigrace;gender;příbuzenství;rodina;výchova;komunikace;dětství
Keywords in different language: banat;socialization;reemigration;gender;relation;family;education;communication;childhood
Abstract: V mé práci se budu věnovat rozdílným vzorcům socializace, výchovy a volného času dívek, které přišly z oblasti Banátu do České republiky s cílem v České republice zůstat již natrvalo. Pomoci terénního výzkumu, neformálních rozhovorů a polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat enklávu Benátských Čechů, které budu pomocí literatury srovnávat s dívkami, které se v České republice narodily.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I will focus on different patterns of socialization, education and free time of girls who came from the Banat region to the Czech Republic. For the use of field research, informal interviews and semi-structured interviews, I will examine the enclave of the Venetian Czechs, which I will compare with the literature of the girls born in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva Simkova, Vychova divek v Cechach a Banatu - Socializacni vzorce a adaptace banatskych Cesek do ceske spolecnosti, 2018, Socialni a kulturni antropologie.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
simkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Simkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Simkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce408,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.