Title: Psychohygienické aspekty života středoškoláků
Other Titles: Psychohygienic aspects of highschool student's life
Authors: Soběhartová, Karolína
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32987
Keywords: psychohygiena;životní styl;stres;adolescence
Keywords in different language: psychohygienic;life style;stress;adolescence
Abstract: Tato práce se zabývá otázkou psychohygieny středoškolských studentů. Hlavním cílem bylo zmapovat situaci psychohygieny na středních školách v Plzeňském kraji. Diplomová situace se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se soustřeďuje na vymezení pojmů psychohygiena, životní styl, stres a období adolescence. Úkolem praktické části je zjistit úroveň dodržování psychohygienických zásad na středních školách.
Abstract in different language: This diploma theses occupy with question of psychohygienc of high school students. Its main focus is on situacion of psychohygienic on high schools in Pilsen region. Its devided to two patrs: theoretical and practical. Teoretical part is focused on definitons of terms psychohygienic, life style, stress and adolescence. The main task of practical part is find out the degree of abide of the psychihygienic principle on high schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce848,75 kBAdobe PDFView/Open
Sobehartova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce689,38 kBAdobe PDFView/Open
Sobehartova-oponent.pdfPosudek oponenta práce722,27 kBAdobe PDFView/Open
Sobehartova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce20,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.