Title: Analýza zátěžových faktorů u žáků základní školy
Other Titles: Analysis of stress factors of elementary school students
Authors: Šlehoferová, Olga
Advisor: Szachtová Alena, PhDr.
Referee: Polišenská Veronika Anna, PhDr. Ph.D., MSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32989
Keywords: stres;analýza;fáze stresu;příčiny stresu;stresory;následky stresu;prevence stresu;frustrace;deprivace;neurózy;vývojové periody
Keywords in different language: stress;analysis;stages of stress;origin of stress;stress factors;consequences of stress;stress prevention;frustration;deprivation;neurosis;developmental periods
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu zátěžových faktorů u žáků základní školy z pohledu psychologického a lékařského. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část podává obecné informace o stresu, o vzniku stresu a jeho příčinách, o stresových reakcích a následcích. Praktická část je zaměřena na žáky základní školy, v tomto případě na žáky 5. až 9. třídy. Šetření proběhlo metodou dotazníku, zúčastnilo se ho 95 respondentů, a bylo zaměřeno na výskyt zátěžových situací u žáků ZŠ.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on analysis of stress factors in primary school pupils from psychological and medical point of view. It consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part gives general information about stress, the rise of stress and its causes, reactions to stress and its consequences. The practical part is focused on primary school pupils, in this case pupils from 5th to 9th grade. The survey was conducted by using the questionnaire, it was attended by 95 respondents, and it was focused on the occurrence of stress situations in elementary school pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
Slehoferova-openent.pdfPosudek oponenta práce887,88 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce78,76 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce14,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.