Title: Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Teaching strategies in the field of nutrition at second stage of primary school
Authors: Popelková, Marie
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32994
Keywords: kurikulární dokumenty;výukové metody;výživa;výukové strategie
Keywords in different language: curriculum documents;teaching methods;nutrition;teaching strategies
Abstract: Diplomová práce s názvem "Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ" je zaměřena na různé výukové strategie a organizaci výuky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o popisu kurikulárních dokumentů, edukačního procesu, modelů výuky, výukových metod. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření, výsledkům a diskuzi výsledků této práce. Dotazník zjišťuje, zda žáci dosáhli znalostem odpovídajícím dříve nastaveným cílům hodiny. Pro výzkumné šetření jsme navrhli různé metody pro čtyři vyučovací hodiny.
Abstract in different language: Diploma thesis entitled "Teaching strategies in the field of nutrition at second stage of primary school" is focused on different kinds of teaching strategies and teaching organization. Thesis is devided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the analysis of the school curriculum, description of education process, teaching models and different teaching methods. Practical part dedicates to the methological approach to the questionnaire research, results of the research and discussion about results in this thesis. The questionnaire finds out if pupils reached skills appropriate to aims made in advance. We made different kinds of teaching methods for questionnaire research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MP-DP-2018-finalni-verze1.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Popelkova-oponent.pdfPosudek oponenta práce367,7 kBAdobe PDFView/Open
Popelkova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce681,82 kBAdobe PDFView/Open
Popelkova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce230,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.