Title: Generátor DCC signálu pro modelovou železnici
Other Titles: DCC Signal Generator for the Model Railroad
Authors: Zvonař, Filip
Advisor: Lufinka Ondřej, Ing.
Referee: Křivka Jindřich, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32999
Keywords: can;dcc;embedded systém;modelové kolejiště;nxp;řízení lokomotiv;watchdog
Keywords in different language: can;dcc;embedded system;model railroad;nxp;train control;watchdog timer
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací generátoru DCC signálu, který umožňuje řízení lokomotiv na modelové železnici na FEL ZČU. V teoretické části této práce jsou rozebrány funkční bloky kolejiště, protokol sběrnice CAN a protokol DCC, se kterými jednotka generátoru pracuje. V praktické části této práce se řeší návrh jednotky, výroba desky plošných spojů a její osazení. Dále se řeší vývoj firmware, způsob generování DCC příkazů pomocí mikrokontroléru, zajištění bezpečnosti a přijímání příkazů ze sběrnice CAN. V závěrečné části práce je popsán způsob použití jednotky pro řízení lokomotiv jak pomocí CAN, tak ručně pomocí tlačítek jednotky. Jednotka je funkční. Do budoucna přichází v úvahu drobná vylepšení jejího firmware.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the design and making of a DCC generator for the control of model trains on a model railroad which is at site of the Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia. In the theoretical part of this thesis functional blocks of the model railroad, a CAN bus and the DCC protocol are described. The generator unit operates with both the CAN bus and the DCC protocol. In the practical part of this thesis the design of the unit, the making of the PCB and its soldering are described. Further on the thesis focuses on the firmware, the generation of DCC commands by a microcontroller, receiving commands from CAN bus and taking basic safety measures. At the end of this thesis there is a basic manual on how to control the trains with this unit. The unit is operational although there might be some firmware updates made in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-zvonar.pdfPlný text práce13,37 MBAdobe PDFView/Open
074952_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,9 kBAdobe PDFView/Open
074952_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,17 kBAdobe PDFView/Open
074952_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.