Title: Přípravek pro praktickou výuku Mechatroniky
Other Titles: Model for Practical Teaching of Mechatronics
Authors: Svatoš, Lukáš
Advisor: Lahoda Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Petránková Zuzana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33003
Keywords: paritní bity;modulární plc;mikrořadič;lad;spi;tia portal
Keywords in different language: parity bits;modular plc;microcontroller;lad;spi;tia portal
Abstract: V úvodu můžete nalézt stručný přehled rozdělení PLC podle konstrukce a bližší popis programovatelný logický automat Siemens Simatic S7-1500, ke kterému je navržen přípravek pro výuku mechatroniky. Další část obsahuje přehled používaných programovacích jazyků pro PLC. Stěžejním úsekem jsou následující kapitoly o návrhu a realizaci přípravku. Společně s vytvořením výukových programů pro tento přípravek je na konci této práce shrnutí o použití v praxi.
Abstract in different language: In the introduction, you can find a brief overview of the PLC according to the design and a more detailed description of the Siemens Simatic S7-1500 programmable logic controller, which co-operated with the manufactured product. The next section contains an overview of the PLC programming languages used. The central section of the following chapters on the design and implementation of the product. Together with the creation of training programs for this product, there is a summary of the use in practice at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce24,36 MBAdobe PDFView/Open
074958_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,2 kBAdobe PDFView/Open
PVSv 001.jpgPosudek vedoucího práce680,32 kBJPEGView/Open
prubObhSv 001.jpgPrůběh obhajoby práce537,65 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.