Title: Ovlivnění smáčivosti povrchu laserovými technologiemi
Other Titles: The influence of the laser technologies on the surface wettability
Authors: Syrovátka, Šimon
Advisor: Kožmín Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Martan Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33060
Keywords: smáčivost;laser;laserové technologie;povrchové struktury;kontaktní úhel;hydrofobní povrch
Keywords in different language: wettability;laser;laser technology;surface structure;contact angle;hydrophobic structure
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním laseru v oboru povrchového inženýrství. Jejím hlavním cílem je vyrobení povrchových struktur, které by ovlivnily vlastnosti původního materiálu. Jedná se především o smáčivost povrchu, konkrétněji o zvýšení hydrofobních vlastností. Výroba těchto typů povrchových struktur byla realizována pomocí laserového mikroobráběcího stroje, jež disponuje ultrakrátkou délkou pulzu s velmi přesným rozmítáním laserového paprsku. V závěru této práce jsou vyhodnoceny vyrobené povrchové struktury a stanoveny parametry, které ovlivňují vznik i účelovost těchto povrchových struktur.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the use of laser in the field of surface engineering. Its main objective it to produce surface structures that would affect the properties of the original material. It is mainly the wettability of the surface, more particularly the increase in hydrophobic properties. The production of these types of surface structures was realized by using laser machine with ultrashort pulses. At the end of this work, the surface structures are evaluated and the parameters influencing the origin and purpose of these surface structures are set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simon Syrovatka_BP_2018.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Syrovatka.PDFPosudek vedoucího práce271,21 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Syrovatka.PDFPosudek oponenta práce462,15 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Syrovatka.PDFPrůběh obhajoby práce178,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.