Title: Studie způsobilosti procesu výroby na CNC obráběcích strojích ve společnosti ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Other Titles: The study of process capability of the production using CNC machines in the company ASTRO KOVO PLZEŇ Ltd.
Authors: Bulín, Petr
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33068
Keywords: způsobilost;proces;výroba;výrobní zařízení;sériová výroba;histogram;regulační diagram;jakost;kvalita;nástroje řízení jakosti;astro kovo
Keywords in different language: capability;process;production;histogram;control diagram;quality;quality management tools;astro kovo
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hodnocením způsobilosti procesu výroby na CNC obráběcích strojích ve společnosti ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. Součástí práce je teoretický základ, na který je navázáno v praktické části. Výstupem práce jsou indexy způsobilosti Cm, Cmk, Cp, Cpk.
Abstract in different language: Bacheleor thesis is about process capability of the production in the company ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. The result of this bachelor thesis are capability indexes Cm, Cmk, Cp, Cpk
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bulin.pdfPlný text práce5,45 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Bulin.PDFPosudek oponenta práce299,15 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Bulin.PDFPosudek vedoucího práce251,94 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Bulin.PDFPrůběh obhajoby práce146,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.