Název: Historie a vývoj komanditní společnosti a komparace její právní úpravy v Obecném obchodním zákoníku se současným právním stavem
Další názvy: History and development of a Limited Partnership and comparison of the legal norms contained in the General Commercial Code with current legislation
Autoři: Dočkal, Milan
Oponent: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33234
Klíčová slova: komanditní společnost;obecný obchodní zákoník;obchodní právo;osobní obchodní společnost;počátky obchodního práva;právnická osoba;veřejná obchodní společnost komanditní společnost;obecný obchodní zákoník;obchodní právo;osobní obchodní společnost;počátky obchodního práva;právnická osoba;veřejná obchodní společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: limited partnership;general commercial code;commercial law;personal trading company;beginnings of commercial law;legal person;public company
Abstrakt: Rigorózní práce je zaměřena na komparaci právní úpravy komanditní společnosti obsažené v Obecném obchodním zákoníku s aktuálně účinnou právní úpravou. V práci jsou dále popsány historické konsekvence vývoje obchodního práva, které s vývojem komanditní společnosti souvisí.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this doctoral thesis is the comparison of the legal norms Limited Partnership contained in the General Commercial Code with current legislation. The thesis also describes the historical consequences of the development of commercial law, which is related to the history of the Limited Partnership.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rigorozni prace_Milan Dockal.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PR - Dockal.pdfPrůběh obhajoby práce30,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Dockal.pdfPosudek oponenta práce119,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.