Title: Návrh, analýza a aplikace řízení aktuátoru hmatové zpětné vazby a systému snímání tlaku pro dotykové vstupní zařízení v automobilu
Other Titles: Design, analysis and application of haptic feedback actuator control and force sensing circuitry for an automotive touch input device
Authors: Svoboda, Miroslav
Advisor: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33268
Keywords: voice coil actuator;h-bridge;finite element simulation;haptic feedback;tactile;perception;measuring circuitry;static part;moving part;equivalent circuit;force feedback
Keywords in different language: voice coil actuator;h-bridge;finite element simulation;haptic feedback;tactile;perception;measuring circuitry;static part;moving part;equivalent circuit;force feedback
Abstract: V této diplomové práci psané v angličtině byla spočítána, nasimulována a následně navržena elektrická část aktuátoru pro hmatovou zpětnou vazbu. Dále byly odsimulovány řídící a měřící obvody a následně byla navrhnuta deska plošných spojů. Na tento hardware byl vyhotoven software. Aktuátor je typu voice coil. Při stisku tlačítka se v cívce indukuje napětí, které je změřeno a následně zesíleno. Na základě této hodnoty, která se dostane na A/D převodník procesoru, je řízen H-můstek a je spínán tak rychle, že aktuátor vydává vibraci. Tato vibrace je následně předána uživateli přes dotykovou plochu. V poslední kapitole byla věnována pozornost především softwaru a následné interakci s hardwarem a mechanickou částí aktuátoru. Byla navržena vylepšení pro vývoj další verze haptického demonstrátoru.
Abstract in different language: In this diploma work written in English, the electric part of an actuator for haptic feedback has been calculated, simulated and subsequently designed. Furthermore, control and measurement circuits were simulated and a printed circuit board was then designed. This software has been developed for this hardware. The actuator is a type of voice coil, where the voltage is induced with a press of a button. This voltage is measured and then amplified. Based on this value, which is received by the processor's A/D converter, the H-bridge is controlled and switches so quickly that the actuator emits a vibration, which is then transmitted to the user via the touchpad. In the last chapter, attention was paid mainly to the software, but also to the subsequent interaction with the hardware and the mechanical part of the actuator and their debugging. Improvements have also been proposed to the development of new version of the haptic demonstrator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master thesis_final_version.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFView/Open
074949_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,83 kBAdobe PDFView/Open
074949_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,01 kBAdobe PDFView/Open
074949_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.