Title: Pneumatické vypružení tramvajového podvozku
Other Titles: Air suspension of the tram chassis
Authors: Míčka, Tomáš
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33350
Keywords: tramvaj;vzduchové vypružení;nízkopodlažní;rám podvozku;výpočet.
Keywords in different language: tram;air suspension;low floor;bogie frame;calculations.
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh vzduchem vypruženého tramvajové podvozku. Úkolem bylo modifikovat stávající konvenčně vypružený podvozek 26T. Úpravy byly zkontrolovány pomocí MKP výpočtů. Výsledkem práce je upravený podvozek 26T včetně návrhu na jeho vestavění do skříně tramvaje.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a design of air-suspended tram bogie. The task was to modify the existing bogie 26T with traditional coil springs. Modifications were checked using FEM calculations. The result of the work is a modified bogie 26T, including a design for its connection with a tram body.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Micka_Tomas.pdfPlný text práce7,87 MBAdobe PDFView/Open
Micka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce755,98 kBAdobe PDFView/Open
Micka_oponent.pdfPosudek oponenta práce884,8 kBAdobe PDFView/Open
Micka.pdfPrůběh obhajoby práce238,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.