Title: Mezinárodní vodohospodářská spolupráce v povodí řeky Jordán
Other Titles: International Water Management Cooperation in the Jordan River Basin
Authors: Vlček, Lukáš
Advisor: Kramáreková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33599
Keywords: voda;vodní zdroje;jordán;jordánsko;izrael;palestina;mrtvé moře;jarmúk;galilejské jezero;národní rozvaděč vody;kanál krále abdalláha
Keywords in different language: water;water resources;jordan;israel;palestine;dead sea;yarmouk;galilean sea;national water carrier;king abdullah canal
Abstract: Práce popisuje vodní zdroje a přístup k vodním zdrojům ve státech v povodí řeky Jordán. Zabívá se možností přístupu k vodním zdrojům s ohledem na vývoj teritoriální i politický.
Abstract in different language: The thesis describes water resources and access to water resources in states in the Jordan River Basin. It deals with the possibilities of access to water resources in terms of territorial and political development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VLCEK_mezinarodni_vodohospodarska_spoluprace_v_povodi_reky_Jordan.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
V-Vlcek.PDFPosudek vedoucího práce232,05 kBAdobe PDFView/Open
O-Vlcek.PDFPosudek oponenta práce304,94 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek.PDFPrůběh obhajoby práce96,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.