Title: Mu'áwija ibn Abí Sufján a jeho význam pro konsolidaci Umajjovského chalífátu
Authors: Al-khayat, Sarah
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33601
Keywords: umajjovci;chalífát;muáwija ibn abí sufján;damašek;al-fath
Keywords in different language: umayyads;caliphate;mu'awiya ibn abi sufyan;damascus;al-fath
Abstract: Bakalářská práce popisuje poměrně dlouhé historické období středověké islámské říše. Práce má dvě hlavní části, první se zaměřuje na vrcholné období Umajjovského chalífátu a jeho interpretaei západní historiografií. Druhá část se zaměřuje na Mu'áwiju ibn Abí Sufjána jako zakladatele Umajjovského chalífátu, období jeho vlády, dobývání nových území a také jeho rodiny.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes a relatively long historic period of the medieval Islamic Empire. The thesis has two main parts, the first focuses on the peak period of Umayyad Caliphate and its interpretation of western historiography. The second part focuses on the Mu'awiya ibn Abi Sufyan as founder of Umayyad caliphate, period of his reign, conquering new territories and also his family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2018.pdfPlný text práce694,42 kBAdobe PDFView/Open
Al-Khayat-V.PDFPosudek vedoucího práce362,14 kBAdobe PDFView/Open
al-Khayat-O.PDFPosudek oponenta práce153,38 kBAdobe PDFView/Open
Al-khayat.PDFPrůběh obhajoby práce90,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.