Title: Výzkum a vývoj hybridních skříní pro kolejová vozidla - hmotnostně úsporné prvky větracího systému
Other Titles: Research and development of hybrid railway vehicles - weight-saving elements of the ventilation system
Authors: Tříska, Ladislav
Advisor: 124 s. ,xlii s. příloh
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33629
Keywords: metro;vložený vůz metra;parametry pohodlí;větrací systém;hybridní skříň;měření;kolejová vozidla;úspora hmotnosti;městská hromadná doprava;tkaninové potrubí;větrací jednotka;ventilátor;cfd výpočty;proudění vzduchu
Keywords in different language: metro;mid-train metro car;comfort parameters;ventilation system;hybrid body;measurement;rail vehicles;weight savings;urban mass transit;fabric ducting;ventilation unit;fan;cfd computation;air flow
Abstract: Předmětem řešení je navržení a odzkoušení nové koncepce větracího systému pro vozidla městské hromadné dopravy. Hlavním přínosem by měla být úspora hmotnosti celého systému, jednoduchá montáž a snížení hlučnosti větracího systému. V rámci této disertační práce se zaměřuji na parametry pohodlí v oblasti salonu vozu metra (měření na funkčním vzorku dle požadovaných norem a jeho vyhodnocení).
Abstract in different language: The project involves designing and testing a new concept of the ventilation system for urban mass transit vehicles. The key merits sought include weight savings in the entire system, straightforward installation and reduced noise of the ventilation system. This dissertation focuses on comfort parameters in the saloon of a metro car (measurement on a functional sample in accordance with relevant standards and its evaluation).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_L_Triska.pdfPlný text práce8,99 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Triska.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Triska.pdfPosudek oponenta práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Triska.pdfPrůběh obhajoby práce759,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.