Title: Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím
Other Titles: Legal questions related to the wardship and custodianship
Authors: Slámová, Martina
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Radvanová, Senta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3430
Keywords: právní způsobilost;zastoupení;zákonné zastoupení;procesní způsobilost;poručenství;opatrovnictví
Keywords in different language: legal capacity;representation;legal representation;right to litigation;wardship;custodianship
Abstract: Tématem diplomové práce jsou "Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím".Ve své práci se budu věnovat historickému vývoji institutů poručenství a opatrovnictví, pokusím se vysvětlit základní instituty neodmyslitelně spojené s poručenstvím a opatrovnictvím a dotknu se zákonné úpravy. Poté se budu stručněji zabývat institutem poručenství a opatrovnictví. V závěru shrnu celou problematiku a zamyslím se nad některými aspekty de lege ferenda.
Abstract in different language: The master thesis deals with the wardship and custodianship. The first part of the thesis focuses on the historical development of boths institutes. The other parts of the thesis include the Czech and international legislation and detailed description of the basic data as legal eligibility and representation. Parts IV - VI devote in detail to the wardship and trusteeship. The conclusion of thesis summarizes the whole problem and expresses my opinion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Martina Slamova.pdfPlný text práce400,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Slamova.pdfPosudek vedoucího práce818,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Slamova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce252,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.