Title: Možnosti korekce posturální funkce v obsahu školního vzdělávacího programu
Other Titles: Possibilities correction postural function in content school educational plan
Authors: Černá, Eva
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3431
Keywords: mladší školní věk;posturální funkce;individuálně optimální držení těla;pohybově rekreační programy
Keywords in different language: children in younger school age;individual optimal holding of body;moving relaxation programs
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části podávám ucelené, reálné informace o dětech mladšího školního věku a jejich pohybové aktivitě ve školním prostředí. V teoretické části jsem se věnovala termínům posturální funkce, individuálně optimálního držení těla, pohybově rekreační programy apod. Dále se zabývám možností realizace tělovýchovných chvilek ve vyučování, přispívající k utváření zdravého způsobu života. V praktické části uvádím příklady cviků pro realizaci tělovýchovných chvilek respektující didaktické zásady a cíle vyučovací hodiny na prvním stupni základní školy. Diplomová práce na téma Možnosti korekce posturální funkce v obsahu školního vzdělávacího programu může být inspirací pro učitele a vychovatele na 1. stupni základních škol.
Abstract in different language: The diploma thesis is divided into the theoretical part and practical part. In the theoretical part I am informing about children in younger school age and their moving activities in the school environment. In the theoretical part I was dealing with terms muscle tone by walking, standing and sitting, individual optimal holding of body, moving relaxation programs etc. Next point is about realization of sport breaks during the classes, which is important for healthy way of living. The practical part is about examples of exercises in the sport breaks with respect of didactic principles and goals of teaching classes at the first grade of primary school. This thesis with the theme Possibilities correction postural function in content school educational plan could be the inspiration for the elementary teachers and after school educators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti korekce PF nove.pdfPlný text práce37,96 MBAdobe PDFView/Open
CERNA E VP.pdfPosudek vedoucího práce157,28 kBAdobe PDFView/Open
CERNA E OP.pdfPosudek oponenta práce152,43 kBAdobe PDFView/Open
CERNA Eva.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.