Název: Využití přestávek mezi vyučovacími jednotkami žáky na 2. stupni základních škol
Další názvy: The use of lesson breaks by schoolers on the second degree of basic schools
Autoři: Suchá, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3433
Klíčová slova: základní škola;přestávky;pohybová aktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: elementary school;break;physical activity
Abstrakt: Tématem diplomové práce bylo zjištění činností žáků během přestávek na 2. stupni základních škol. Použity byly metody ? pozorování, krokoměr a dotazník. Výzkum byl proveden na 6 vybraných školách v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma work was what is the way of spending time during the breaks in the 2nd grade of elementary schools. The applied methods - observing, pedometer and questionary. Were used for the research that was done on 6 chosen schools in Plzen area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zuzana Sucha_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUCHA VP.tifPosudek vedoucího práce6,61 MBTIFFZobrazit/otevřít
SUCHA OP.tifPosudek oponenta práce5,87 MBTIFFZobrazit/otevřít
SUCHA.tifPrůběh obhajoby práce2,8 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3433

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.