Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervenka, Petr
dc.contributor.authorLillová, Petra
dc.contributor.refereeKolovská, Ilona
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:00Z-
dc.date.available2010-11-25cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:00Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-03
dc.identifier43997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3439
dc.description.abstractÚkolem a cílem této diplomové práce je seznámit žáky i učitele s možnostmi turistických tras v okolí Lokte. Každá trasa je doplněna plánkem s vyznačenou cestou a důležitými nebo zajímavými body trasy, stručným popisem cesty i s údaji v metrech či kilometrech, náročností cesty, celkovou délkou, pro koho je určena, na co se dá nejlépe trasa využít. Dalším úkolem a cílem je poznávat na těchto trasách přírodní krásy a proměny přírody v průběhu kalendářního roku. Vzbudit zájem o turistiku nejen u dětí 1. stupně ZŠ, ale také u jejich rodičů, ale i širší veřejnosti.cs
dc.format158 s. (20 446 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvycházkycs
dc.subjectvýletycs
dc.subjectturistické trasycs
dc.subjectLoketcs
dc.subjecthrycs
dc.subjectčinnostics
dc.subjectpracovní materiálycs
dc.subjectmapycs
dc.titleTuristické poznávací vycházky v okolí Lokte - metodický průvodcecs
dc.title.alternativeTourist educational walks in the surroundings of Loket- methodical guideen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe role and purpose of this thesis is to introduce pupils and teachers with the possibilities of hiking trails around the town Loket. Each route is accompanied by a plan with a designated route and important or interesting points of the route including a brief description of the data path in meters or kilometers, demanding routes, total length, for whom it is addressed, what is the best route to use. Another task and goal is to discover on these routes natural´s beauty and changes of nature during the calendar year. Arouse interest in tourism of children on the first grade of elementary school and their parents and also at the wider public.en
dc.subject.translatedwalksen
dc.subject.translatedtripen
dc.subject.translatedtouristic routeen
dc.subject.translatedElbowen
dc.subject.translatedoutdoor gamesen
dc.subject.translatedactivities in the natureen
dc.subject.translatedworking materialsen
dc.subject.translatedmapesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Petra Lillova.pdfPlný text práce15,71 MBAdobe PDFView/Open
LILLOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,7 MBTIFFView/Open
LILLOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,68 MBTIFFView/Open
LILLOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,81 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.