Title: Turistické poznávací vycházky v okolí Lokte - metodický průvodce
Other Titles: Tourist educational walks in the surroundings of Loket- methodical guide
Authors: Lillová, Petra
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3439
Keywords: vycházky;výlety;turistické trasy;Loket;hry;činnosti;pracovní materiály;mapy
Keywords in different language: walks;trip;touristic route;Elbow;outdoor games;activities in the nature;working materials;mapes
Abstract: Úkolem a cílem této diplomové práce je seznámit žáky i učitele s možnostmi turistických tras v okolí Lokte. Každá trasa je doplněna plánkem s vyznačenou cestou a důležitými nebo zajímavými body trasy, stručným popisem cesty i s údaji v metrech či kilometrech, náročností cesty, celkovou délkou, pro koho je určena, na co se dá nejlépe trasa využít. Dalším úkolem a cílem je poznávat na těchto trasách přírodní krásy a proměny přírody v průběhu kalendářního roku. Vzbudit zájem o turistiku nejen u dětí 1. stupně ZŠ, ale také u jejich rodičů, ale i širší veřejnosti.
Abstract in different language: The role and purpose of this thesis is to introduce pupils and teachers with the possibilities of hiking trails around the town Loket. Each route is accompanied by a plan with a designated route and important or interesting points of the route including a brief description of the data path in meters or kilometers, demanding routes, total length, for whom it is addressed, what is the best route to use. Another task and goal is to discover on these routes natural´s beauty and changes of nature during the calendar year. Arouse interest in tourism of children on the first grade of elementary school and their parents and also at the wider public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Petra Lillova.pdfPlný text práce15,71 MBAdobe PDFView/Open
LILLOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,7 MBTIFFView/Open
LILLOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,68 MBTIFFView/Open
LILLOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,81 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.