Title: Metodika moderních triků disciplíny Poi (videoprogram)
Other Titles: The methodology of modern tricks of Poi discipline (videoprogram)
Authors: Poláček, Zdeněk
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3447
Keywords: poi;žonglování;tanec;netradiční sport;metodika
Keywords in different language: poi;juggling;dance;variations;nontraditional sport
Abstract: Práce je rozdělena na část textovou a část metodickou. Část textová uvádí Poi jako sport na úrovni zájmové, profesionální a soutěžní a definuje moderní trendy - triky, techniky, variace jednotlivce a Partner poi. Součástí je popis pokročilých druhů rovin, důležitých pro správný nácvik pohybu s náčiním. Dále tato část obsahuje technický scénář k druhé části práce, která je formou metodického videoprogrsmu na DVD, rozděleného do samostatných bloků v návaznosti na teorii v textové části.
Abstract in different language: Thesis is an attempt to fulfil the growing needs of current jugglers or dance groups searching for modern ways and techniques in Poi manipulation within the czech language, because nowadays there are very few educational Poi features in Czech republic. Apart from the educational videoprogram on DVD, this work also includes a printed theoretical part, which consists of definition of modern tricks, some basic terms, a theory of track motions used in the videoprogram, sequence of opinions on Poi philosophy and finally a script of the videoprogram.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polacek.pdfPlný text práce536,88 kBAdobe PDFView/Open
POLACEK VP.pdfPosudek vedoucího práce588,63 kBAdobe PDFView/Open
POLACEK OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
POLACEK.pdfPrůběh obhajoby práce40,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.