Název: Využití hudby v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
Další názvy: The use of music in physical education classes in 2nd stage of Primary School
Autoři: Pešková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3451
Klíčová slova: hudba;pohyb;2. st. ZŠ
Klíčová slova v dalším jazyce: music;movement;2nd stage of Primary School
Abstrakt: V první části diplomové práce jsem se zaměřila na shromáždění teoretických poznatků týkajících se problematiky tělesné výchovy, hudby a dalších oblastí. V druhé části jsou praktické poznatky získané z ankety na základních školách v Plzni, vyhodnocení ankety a konkrétní náměty, jak využívat hudbu v hodinách tělesné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part of the thesis I focused on gathering knowledge of theoretical issues relating to physical education, music and physical education in selected areas. In the second part is the practical knowledge gained from the survey in primary schools in Pilsen, the evaluation of the survey and specific ideas on how to use music in physical education classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPVeronika Peskova.pdfPlný text práce30,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PESKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce954,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PESKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PESKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce71,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.