Title: Téma osudu ve starověkém Řecku
Other Titles: Theme of destiny in ancient Greece
Authors: Jirušková, Karolína
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Boháček, Kryštof
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3472
Keywords: osud;určení člověka;lidské zákony;božský zákon;logos;apeiron;hybris;daimon;náhoda;Anaximandros;Hérakleitos;Aischylos
Keywords in different language: destiny;determination of human;human laws;divine law;logos;apeiron;hybris;daimon;fortune;Anaximander;Heraclitus;Aeschylus
Abstract: Anaximandra, Hérakleita a Aischyla. Jak již výběr autorů napovídá, směřuje práce od teoretického obrazu světa jako kosmu až k jednání jednotlivce. V oddílu věnovaném Anaximandrovi je rozebírán fragment DK 12 B 1. Jako jistá paralela k němu je v Hérakleitově myšlení postaven DK 22 B 1, který je považován za začátek k Hérakleitovu spisu. U obou autorů docházíme k myšlence, že zákony lidské jsou podřízeny vztahům božským. Zároveň se u Hérakleita otevírá otázka po lidských možnostech právě se zřetelem k jeho omezenosti něčím, co jej přesahuje. Vztah osudu je tak v práci probírán vždy se zřetelem k člověku.
Abstract in different language: The aim of my work is to follow up the theme of destiny in thinking of ancient Greece.I have chosen mainly three thinkers: Anaximander, Heraclitus and Aeschylus. I start with Anaximander who can be considered as a representative of teoretical view of the world.Similar way of thinking we can see in fragments of Heraclitus.The World is arranged by the rule of logos.We can see that our relation to logos is not only passive but also it is settled in our active attitude. We can prove this by existence of logos in our own soul.Thoughts founded in Heraclitus provide to us wide area to closer research. That is also the reason why we continue by tragic poet Aeschylus. On behalf concrete characters in tragedy Agamemnon we have finished the line from Anaximander up to human situation. On example based on life of individuals from tgagic play it is possible to reveal general principles of the world. But at the end we realize that this proces is possible to see also in the reversed way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karolina Jiruskova diplomova prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Jiruskova Karolina_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Jiruskova Karolina_Krystof Bohacek.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFView/Open
Jiruskova_Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce339,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.