Title: Komenského pojetí sebevýchovy
Other Titles: Comenius concept of education
Authors: Micka, Jan
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3501
Keywords: Jan Ámos Komenský;výchovný koncept;ansofie;pampaedie;náprava světa;universalismus;Jednota bratrská;celoživotní vzdělávání;synkrize;harmonie celku
Keywords in different language: Jan Amos Comenius;educational concept;pansophia;pampaedia;repairing world;universalism;unity of brethren;lifelong learning;synkrize;harmony of whole
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem výchovného konceptu Jana Amose Komenského. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první životopisné je za prvé představen historický společenský kontext a situace, do které byl Komenský, díky své víře, postaven a za druhé seznamuje čtenáře se základními událostmi Komenského osobního života, které formovaly jeho názory a myšlení. V druhé části je přehledně a systematicky zachycen vývoj Komenského myšlenek od prvních encyklopedických snah, přes počáteční rozvíjení pansofie, první filosofie a hledání metody, k všenápravnému období a nakonec až k myšlence universalismu.
Abstract in different language: The diploma thesis concerns with an educational concept of Jan Amos Komenský. The thesis is devided into two main parts. In the first biographic one author presents a historic-social context of Comenius life, situations that Comenius had to face because of his faith, circumstances of his life that had formed his opinion and thoughts therefore the evolving educational concept.The second part depicts evolution of Comenius thoughts from his initial encyclopaedic work to the pansophia development and its methodology, to his all-corrective period and finally to the idea of the universalism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komenskeho pojeti vychovy.pdfPlný text práce689,68 kBAdobe PDFView/Open
Micka Jan_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Micka Jan_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Micka_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce394,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.