Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLahoda Jiří, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHefler, Jiří
dc.contributor.refereeBasl Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-7-1
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:42Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:40:42Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-12
dc.identifier78656
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37363-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací testovací jednotky a tvorbou třech vzorových úloh, na kterých lze funkčnost jednotky demonstrovat. První část práce je zaměřena na popis historie PLC. Další část práce popisuje produkty firmy Siemens, konkrétně PLC Siemens Simatic S7-1500 a vývojové prostředí TIA Portal. Tato část se zaměřuje především na popis základních modulů PLC a na popis programovacích jazyků ve vývojovém prostředí. Zbytek práce je věnován návrhu a realizaci testovací jednotky a třech vzorových úloh. V závěru je shrnuta možnost využití testovací jednotky.cs
dc.format46
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectplccs
dc.subjecttia portalcs
dc.subjectladcs
dc.subjectstlcs
dc.subjectgraphcs
dc.subjectplc simcs
dc.titleTestovací jednotka pro programování PLC Siemens Simatic S7-1500cs
dc.title.alternativeTest Unit for PLC Siemens Simatic S7-1500 programmingen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the design and implementation of the test unit and the creation of three sample tasks on which the functionality of the unit can be demonstrated. The first part is focused on the history of PLC. The next part of the thesis describes products of Siemens company, namely Siemens Simatic S7-1500 PLC and TIA Portal development environment. This part focuses mainly on the description of basic PLC modules and on the description of programming languages in the development environment. The rest of the work is devoted to the design and implementation of a test unit and three sample tasks. The conclusion summarizes the possibility of using the test unit.en
dc.subject.translatedplcen
dc.subject.translatedtia portalen
dc.subject.translatedladen
dc.subject.translatedstlen
dc.subject.translatedgraphen
dc.subject.translatedplc simen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testovaci jednotka pro programovani PLC Siemens Simatic S7-1500.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
078656_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce909,29 kBAdobe PDFView/Open
078656_oponent.pdfPosudek oponenta práce949,41 kBAdobe PDFView/Open
078656_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.