Title: Eduard Uspenskij - Tři z Prostokvašina (tištěná tvorba a animovaná tvorba)
Other Titles: Eduard Uspenskij - Three from Prostokvasino (printed and animated works)
Authors: Soukupová, Sabina
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37397
Keywords: pohádka;fantazie;eduard uspenskij;tři z prostokvašina
Keywords in different language: fairy tale;fantasy;eduard uspensky;three from prostokvashino
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala definicí pohádky a také její důležitostí pro člověka. V první části práce jsem se věnovala životu Eduarda Uspenského. V druhé části jsem zaměřila na jeho stěžejní pohádku - Tři z Prostokvašina. Porovnávala jsem tištěnou tvorbu z filmem. Dále jsem analyzovala jazykovou stránku pohádky. Na konec jsem se snažila doložit znaky pohádky na pohádce Tři z Prostokvašina.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I dealt with the definition of fairy tale and also its importance for man. In the first part of my thesis I also studied life of Eduard Uspensky. In the second part, I focused on his pivotal fairy tale - Three from Prostokvashino. I was comparing printed production with movie. Next I analyzed the language of the fairy tale. In the end, I tried to prove characteristics of fairy tale at the Three from Prostokvashino.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sabina Soukupova - Eduard Uspenskij - Tri z Prostokvasina (tistena tvorba a animovana tvorba).pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Val_Soukupova.pdfPosudek oponenta práce983,54 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Svob_Soukupova.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
obh_Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce259,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.