Title: Využití simulace planetkových zákrytů ve výuce na ZŠ
Other Titles: Application of simulation occultation of minor planets in elementary school education
Authors: Brejchová, Tereza
Advisor: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37443
Keywords: planetkový zákryt;využití dat;simulace;experimentální metoda;výuka na zš
Keywords in different language: occultation;education;teaching other methods;simulation;input questionnaire;output questionnaire
Abstract: Práce obsahuje praktické využití dat z planetkových zákrytů a jejich další aplikace. Praktická část diplomové práce obsahuje didaktické ověření navržené simulace planetkového zákrytu, její efektivnost ve výuce v porovnání se třídou, kde tato simulace nebyla využita. Obě třídy jsou porovnávány zároveň pomocí statistických hypotéz. Práce obsahuje rovněž vstupní a výstupní dotazníkové šetření, které je v práci podrobně popsáno.
Abstract in different language: In the first chapter, I used data from Occultation, and I described their usage during education process. In second chapter, I mentioned about input survey questionnaire, which is I described and evaluated in detail. The main purpose of this input questionnaire is to compare two groups of pupils from their knowledge point of view. In third chapter, I described in detail the course of frontal and experimental teaching and I described experiment of Asteroid Occultation. The differences of effect in various teaching methods are visible in results of output survey questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BREJCHOVA.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova DP hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce160,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_brejchova.pdfPosudek oponenta práce203,23 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Brejchova806.pdfPrůběh obhajoby práce291,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.