Title: Konstrukce a řízení CNC zařízení a možnosti využití v oblasti školství
Other Titles: Construction and management of CNC equipment and possibilities of utilization in the field of education
Authors: Ešner, Pavel
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37445
Keywords: cnc-počítačem řízený stroj;řídící a modelovací software cnc;mechanika cnc;bezpečnost práce s cnc;výuka cnc
Keywords in different language: computer controlled machine;cnc control and modeling software;cnc mechanics;cnc security;cnc teaching
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá integrací témat CNC do výuky na základní škole. Dokument představuje mechanické komponenty, řídící a pomocný software a návrh dokumentu bezpečnosti práce. Cílem dokumentu je definovat komponenty CNC zařízení vhodného pro výuku na základních školách a vytvoření digitálního vzdělávacího zdroje s harmonogramem výuky CNC zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the integration of the CNC themes into the teaching at primary school. The document presents mechanical components, control and auxiliary software and the design of workplace safety documents. The aim of the document is to define the components of CNC equipment suitable for teaching in primary schools and to create a digital educational resource with a timetable for teaching CNC equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_Esner.pdfPlný text práce5,83 MBAdobe PDFView/Open
Microsoft Word - Posudek Esner.pdfPosudek oponenta práce32,54 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Esner.pdfPosudek vedoucího práce134,17 kBAdobe PDFView/Open
Esner protokol782.pdfPrůběh obhajoby práce325,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.