Title: Využití přírodních textilních materiálů v pracovním vyučování na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The Use of Natural Textile Materials in Craft at Primary Schools
Authors: Williamsová, Iveta
Advisor: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37446
Keywords: textilní materiály;řemesla;pracovní výchova;reforma;základní škola;rvp;švp;waldorfská škola;pracovní činnosti;tkaní;vyšívání;plstění.
Keywords in different language: textile materials;craft;school reform;primary school;waldorf system.
Abstract: První část diplomové práce pojednává o historii pracovní výchovy, o vývoji řemesla a o tradičním zpracování textilních materiálů. Druhá část je zaměřená na vývoj pedagogiky a na zavádění pracovních činností do škol. V této části je také zmínka o waldorfském systému. Dále tato část obsahuje stručný přehled o současné školní reformě pro základní školy. Poslední část diplomové práce je zaměřena na tematické oblasti pro práci s textilním materiálem na 1. stupni.
Abstract in different language: The first part of the thesis is about the history of craft work activities, the development of craft and the traditional processing of textile material. The second part is about the development of pedagogy and the introduction of work activities into the teaching. There is also a short reference about Waldorf school system and a brief overview of the current school reform for primary schools. The last part of my thesis is focused on different areas working with textile material in primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sablona DP.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Wiliamsova.2019.hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce46,61 kBAdobe PDFView/Open
posudekDP-2019 - williamsova - simbartl.pdfPosudek oponenta práce200,58 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Williamsova794.pdfPrůběh obhajoby práce364,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.