Title: Zavedení racionálních čísel na 1. stupni
Other Titles: Implementing Rational Numbers in Primary School.
Authors: Horáková, Marcela
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37448
Keywords: racionální čísla;zlomky;desetinná čísla;početní operace;porovnávání zlomků;porovnávání desetinných čísel;vztah mezi zlomkem a desetinným číslem.
Keywords in different language: rational numbers;fractions;decimal numbers;numerical methods;comparing fractions;comparing decimals;relationship between fracture and decimal
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zavedením racionálních čísel na prvním stupni základní školy. V teoretické části se zaměřuji na početní operace s racionálními čísly, zvlášť se zlomky a zvlášť s desetinnými čísly. V praktické části jsem žákům pomohla vytvořit praktickou pomůcku pro lepší představivost, co znamená zlomek, tzv. zlomkovnici. Připravila jsem také pracovní listy na procvičení. V druhé části jsem žákům přiblížila desetinné číslo, naučili se jeho čtení a zápis. Pro závěrečnou reflexi jsem vytvořila pracovní list.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with implementing rational numbers in primary school. The theoretical part focuses on the rational number operations, separately on both fractions and decimal numbers. The practical part includes a convenient tool for improving children's imagination as regards a fraction as such, using the so-called 'zlomkovnice'. I have also prepared worksheets for extra practice. In its second part, pupils get acquainted with a decimal number; they learn how to read it and write it. For the reflective closure, I have prepared another worksheet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-konecna verze.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
Diplomova prace - M. Horakova.pdfPosudek vedoucího práce147,53 kBAdobe PDFView/Open
diplomova prace_Horakova.pdfPosudek oponenta práce239,78 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Horakova799.pdfPrůběh obhajoby práce596,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.