Title: Basketbal formou variabilních provozů v tělesné výchově na prvním stupni základní školy
Other Titles: Basketball as a form of variable operations in physical education at a primary school
Authors: Kotrman, Denisa
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37509
Keywords: variabilní provozy;dovednosti v basketbalu;1. stupeň zš
Keywords in different language: variable operations;skills in basketball;1. the degree of primary school
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na basketbal formou variabilních provozů na základní škole. Realizovala jsem variabilní provozy na prvním stupni základní školy. K diplomové práci jsem vytvořila fotodokumentaci a videozáznam z realizace variabilních provozů. Pomocí anketního šetření, bych ráda zjistila, zda pedagogové vůbec vědí, co variabilní provozy jsou a jestli je využívají.
Abstract in different language: Thesis is focused on basketball by the formo f variable operations on the primary school. I implemented variable operations at the primary school. For this thesis I created photodocumentation and videorecording of variable operations realization. By the questionnare I would like to find out, if the teachers know at all, what variable operations are and if they use them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace Kalitova1.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Kalitova D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce139,05 kBAdobe PDFView/Open
Kalitova D. - OP.pdfPosudek oponenta práce140,5 kBAdobe PDFView/Open
Kalitova D..pdfPrůběh obhajoby práce48,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.