Title: Základní plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ (multimediální DVD)
Other Titles: Basic swimming training at primary school (multimedia DVD)
Authors: Plecitá, Kateřina
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37510
Keywords: plavání;základní plavecký výcik na 1.stupni zš;plavecké způsoby;plavání v mladším školním věku
Keywords in different language: swimming;basic swimming lessons at primary school;swimming;swimming at younger school age
Abstract: Diplomová práce Základní plavecký výcvik na 1. stupni pro základní školy - multimediální DVD je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností jednotlivých plaveckých způsobů, kdy na sebe navazují jednotlivé školní třídy. V každé třídě jsou zařazena cvičení pro jednotlivé plavecké způsoby, která se od sebe liší náročností a možnostmi žáka v daném věku. Práce zahrnuje v textové části jednotlivá specifika plaveckých způsobů a korekci jejich chyb. Ve videu jsou zařazena nejzákladnější cvičení, která jsou doplněna komentářem.
Abstract in different language: This master thesis Basic Swimming Training at Primary School - Multimedia DVD is focused on teaching basic swimming skills of individual swimming methods, when individual school classes follow each other. Each class includes exercises for individual swimming methods, which differ from each other in the difficulty and possibilities of the pupil at that age. The work includes in the text part of the particularities of swimming methods and correction of their mistakes. In the video are included the most basic exercises, which are accompanied by commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Plecita (PDF).pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Plecita K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce129,93 kBAdobe PDFView/Open
Plecita K. - OP.pdfPosudek oponenta práce183,57 kBAdobe PDFView/Open
Plecita K..pdfPrůběh obhajoby práce77,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.