Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHolý, Tomáš
dc.contributor.refereeČížek Petr, Ing. Ph.D., MA
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:52Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:42:52Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier75348
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37571-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti ZPA Industry, a.s. V první části je obecný popis společnosti. Ve druhé části je zpracována strategická analýza zahrnující analýzu externího a interního prostředí včetně finanční analýzy. Ve třetí části je zpracován finanční plán společnosti na období 2019-2021. Čtvrtá část je věnována analýze rizik. Pátá část se věnuje finanční analýze plánovaného období. V šesté části je výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu. V poslední části je proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty a stanovení tržní hodnoty podniku.cs
dc.format79
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthodnota podnikucs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.titleStanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvojecs
dc.title.alternativeDetermining the value of the company on the basis of its strategic development planen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of the theses is to value the ZPA Industry, a.s. company. In the first section, a general description of the company has been given. In the second section, a strategic analysis has been provided, including the analysis of the external and internal environment and financial analysis. In the third section, the financial plan of the company has been prepared for the period of 2019-2021. The fourth part has been dedicated to a risk analysis. The fifth part has been devoted to the financial analysis of the forecasted period. In the sixth part, the weighted average of the cost of capital has been calculated. In the last part, a calculation of the added value and market value has been determined.en
dc.subject.translatedvalue of the companyen
dc.subject.translatedeconomic value addeden
dc.subject.translatedfinance analysisen
dc.subject.translatedstrategic analysis.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
DP_Holy_OP.pdfPosudek oponenta práce228,99 kBAdobe PDFView/Open
DP_Holy_VP.pdfPosudek vedoucího práce223,5 kBAdobe PDFView/Open
Holy - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce74,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.