Title: Možnosti implementace kolaborativních robotů na pracoviště laserového potisku s využitím nástroje Tecnomatix Process Simulate
Other Titles: Possibilities of collaborative robots implementation in the laser print workplace with aid of Tecnomatix Process Simulate
Authors: Šimlová, Gabriela
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Musil Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37672
Keywords: průmysl 4.0;automatizace;robotika;kolaborativní roboty;tecnomatix process simulate;simulace
Keywords in different language: industry 4.0;automation;robotics;collaborative robots;tecnomatix process simulate;simulations
Abstract: Tato práce se zabývá podrobnou charakteristikou kolaborativních robotu, jejich parametru, oblastmi využití a bezpecností jejich aplikace. Teoretická část se zabývá konceptem Prumyslu 4.0, který s sebou přináší inovativní technologie v oblasti robotiky, jako je automatizace, digitalizace, simulace ci umělá inteligence. Praktická cást se zabývá simulacemi procesu laserového potisku pomocí vybraných kolaborativních robotu. Simulace jsou prováděny pomocí nástroje Tecnomatix Process Simulate.
Abstract in different language: This thesis deals with detailed characteristics of collaborative robots, their parameters, areas of uses and security of their application. This theme is conditional on knowledge of Industry 4.0, which brings innovative robotics technologies such as automation, digitisation, simulation and artificial intelligence. Practical part of this work deals with the simulations of the laser printing process by using collaborative robots. For simulations is used program Tecnomatix Process Simulate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Simlova.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Simlova.pdfPosudek vedoucího práce782,31 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Simlova.pdfPosudek oponenta práce755,73 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Simlova.pdfPrůběh obhajoby práce540,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.