Title: Návrh systému měření výkonnosti vybraného podniku a jeho rozvoj
Other Titles: Design of a system for measuring the performance of a selected company and its development
Authors: Hnátová, Ilona
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Benešová Jana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37674
Keywords: výkonnost;měření výkonnosti;du-pont;eva;balanced scorecard;strategická mapa
Keywords in different language: performance;performance assessment;du-pont;eva;balanced scorecard;strategy map
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem měření výkonnosti podniku Elitex Nepomuk, a.s. a jeho rozvojem. Hlavním cílem je zpracování a vytvoření analýz pro zhodnocené výkonnosti podniku. Pro hodnocení dané problematiky byl vybrán pyramidový rozpad Du-Pond, ukazatel EVA a metoda Balanced Scorecard. Tyto metody byly zhodnoceny a byl navržen rozvoj systému měření výkonnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the proposal of measuring the performance of the company Elitex Nepomuk, a.s. and its development. The main aim is to create and analyze the performance of the company. For the evaluation of this issue was chosen the pyramid decomposition of Du-Pond, the EVA indicator, and the Balanced Scorecard method. These methods have been assessed and have been proposed for development of a performance measurement system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilona_Hnatova_DP.pdfPlný text práce7,89 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Hnatova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Hnatova_001.pdfPosudek vedoucího práce863,4 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Hnatova.pdfPrůběh obhajoby práce644,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.