Title: Implementace metody SMED ve vybraném podniku
Other Titles: Implementation of the SMED method in a selected company
Authors: Gregorová, Patricie
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hromádka Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37675
Keywords: štíhlá výroba;smed;výměna nástrojů;externí časy;interní časy;paralelizace činností;standardizace práce
Keywords in different language: lean production;smed;tools exchange;internal activities;external activities;parallelization of activities;work standardization
Abstract: Práce se zabývá optimalizací a standardizací přestavbo-vých časů při změně výrobní zakázky. Teoretická část slouží jako základní kámen pro implementaci metody SMED, která je následně aplikovaná v praktické části práce. Závěr práce je věnován technicko-ekonomickému zhodnocení implementace metody.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to optimize and standardize tool exchange times when the production orders are changing. The theoretical part serves as the cornerstone for the implementation of the SMED method, which is subsequently applied in the practical part of the thesis. The conclusion is dedicated to the technical and economic evaluation of the method implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Patricie_Gregorova_2019.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Gregorova.pdfPosudek oponenta práce725,15 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Gregorova_001.pdfPosudek vedoucího práce548,51 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Gregorova.pdfPrůběh obhajoby práce628,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.