Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSzitás, Jan
dc.contributor.refereeBasl Josef, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:50Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-07-17T13:43:50Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-24
dc.identifier79897
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37677-
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje popis a zhodnocení nasazeného IS - Manufacturing Execution System ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Analýzou jednotlivých očekávaných přínosů systému, pomocí vhodných technik, práce reflektuje úroveň jejich naplnění. Práce obsahuje vyhodnocení provedených analýz spolu s formulacemi doporučených kroků.cs
dc.format94 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmanufacturing execution systemcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectkvalita datcs
dc.titleZhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve Škoda Transportation a.s.cs
dc.title.alternativeDeployment Evalution of Manufacturing Execution Systém in Škoda Transportation a.s.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis deals with description and evaluation deployed IS - Manufacturing Execution System in company ŠKODA TRANSPORTATION a.s. By analysing each anticipated aspect of the system the level of its fulfilment is reflected using proper techniques. The thesis contains an evaluation of the conducted analyses along with formulations of recommended further steps.en
dc.subject.translatedmanufacturing execution systemen
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translateddata qualityen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Szitas.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP _Szitas.pdfPosudek vedoucího práce664,18 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Szitas.pdfPosudek oponenta práce746,14 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Szitas.pdfPrůběh obhajoby práce542,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.