Title: Psychosociální profil islamisty
Other Titles: The Psychosocial Profile of the Islamist
Authors: Koubková, Kristýna
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Kydlíček, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3770
Keywords: islám;extremismus
Keywords in different language: islam;extremism
Abstract: Práce se zabývá na základě dostupných studií zkoumajících islamistická hnutí, psychosociálním profilem islamisty. Na základě dostupných výzkumů se snažím určit veškeré socio-patologické, socio-ekonomické a psychologické jevy. V základu práce charakterizuji islamismus, a určuji prvky, přes které se charakterizuje. Zároveň určuji krizové prostředí arabské společnosti, a všechny jeho determinanty. Dále se zabývám obecnými atributy vůdce a příslušníků skupiny podle dostupných výzkumů. Dále rozebírám ženy v islamismu a důležitost blízkovýchodního feminismu. Na konci práce se zabývám Integrací muslimů v Evropě, kde určuji multikulturalistické politiky v Evropě.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with psycho-social profile of Islamist on the basis of available studies investigating the Islamist movement. I try to identify, based on available research, all the socio-pathological, socio-economic and psychological phenomenon. Basically I characterize Islamism, and determine the elements through which it?s characterized. I also determine the environment crisis and all its determinants Arab society. Another part deals with the general attributes of a leaders and members of the Islamist movements, according to available researches. In another chapter I deals with women in Islamist movement and the importace of middle eastern feminism. The end of thesis deals with Islamism in Europe which determines access integration and multiculturalists policies in Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace_KoubkovaKristyna.pdfPlný text práce560,65 kBAdobe PDFView/Open
Koubkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,93 kBAdobe PDFView/Open
Koubkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,21 kBAdobe PDFView/Open
Koubkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce126,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.