Title: Umělá mumifikace v době bronzové na území dnešní Velké Británie
Other Titles: An artificial mummification in the Bronze Age in today's Great Britain
Authors: Žižková, Andrea
Advisor: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Referee: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37857
Keywords: mumifikace;umělá mumifikace;doba bronzová;pozdní doba bronzová;cladh hallan;britské ostrovy
Keywords in different language: mummification;artificial mummification;bronze age;late bronze age;cladh hallan;british isles
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o možnosti výskytu umělé mumifikace na britských ostrovech v pozdní době bronzové. Práce vychází z nálezu, který byl učiněn na nalezišti Cladh Hallan na ostrově South Uist (Vnější Hebridy). Zde byly odkryty tři válcovité domy a pětice lidských kosterních pozůstatků uložených pod jejich podlahami, dvoje ostatky byly vyhodnoceny jako mumifikované. V práci jsou zváženy možné alternativní interpretace nálezu ale také jeho význam pro současné pojetí společností obývajících Britské ostrovy v době bronzové.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the possibility of occurrence of artificial mummification on the British Isles in the Late Bronze Age. The thesis is based on a finding made at the Cladh Hallan site on South Uist Island (Outer Hebrides). There were uncovered three roundhouses and five human skeletal remains placed under their floors, two remains were evaluated as mummified. The thesis considers possible alternative interpretations of the finding, but also its importance for the contemporary conception of societies inhabiting the British Isles in the Bronze Age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Andrea Zizkova_2019.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_posudek vedouciho zari 2019.pdfPosudek vedoucího práce968,42 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova_posudek oponenta zari 2019.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_prubeh obhajoby zari 2019.pdfPrůběh obhajoby práce367,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.