Title: Dmitrij Prigov (život, dílo, didaktické využití materiálu)
Other Titles: Dmitri Prigov (biography, work, usage of materials in Russian language lessons)
Authors: Kokošková, Klára
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37878
Keywords: biografie;ruský básník;ruská literatura;konceptualismus;vizuální poezie;pracovní listy;interpretace poezie;analýza poezie;ruská poezie;literatura 20. století
Keywords in different language: biography;russian poet;russian literature;conceptualism;visual poetry;worksheets;interpretation of poetry;analysis of poetry;russian poetry;literature of 20th century
Abstract: Diplomová práce seznamuje s biografií a uměleckou a literární činností Dmitrije Prigova. Vybraná básnická díla jsou analyzována a interpretována. Součástí práce je navržení možností práce s literárním textem na hodinách ruského jazyka na základních školách a navržení několika pracovních listů.
Abstract in different language: The graduate thesis introduces biography and art and literary career of Dmitri Prigov. Some of his poetry works are analyzed and interpretated. Worksheets to demonstrate possible ways to use poetry in Russian language lessons were designed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kokoskova final.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Pesk_Kokosko.pdfPosudek vedoucího práce682,92 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Sov_Kokoskova.pdfPosudek oponenta práce685,14 kBAdobe PDFView/Open
obh_Kokoskova.pdfPrůběh obhajoby práce271,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.